CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GẠCH ỐP LÁT - 17.5.2020

-56%
 NOVA NOVA
550,000₫ 1,254,000₫

NOVA

550,000₫ 1,254,000₫

-67%
 OCEAN OCEAN
550,000₫ 1,663,000₫

OCEAN

550,000₫ 1,663,000₫

-70%
 OLD OLD
550,000₫ 1,853,000₫

OLD

550,000₫ 1,853,000₫

-52%
 ONA ONA
850,000₫ 1,777,000₫

ONA

850,000₫ 1,777,000₫

-59%
 ONYX STONE ONYX STONE
150,000₫ 364,000₫

ONYX STONE

150,000₫ 364,000₫

-72%
 PRISMA PRISMA
200,000₫ 713,000₫

PRISMA

200,000₫ 713,000₫

-20%
 REVERSO REVERSO
1,108,000₫ 1,385,000₫

REVERSO

1,108,000₫ 1,385,000₫

-70%
 ROCHE ROCHE
550,000₫ 1,824,000₫

ROCHE

550,000₫ 1,824,000₫

-30%
 ROOM ROOM
250,000₫ 355,000₫

ROOM

250,000₫ 355,000₫

-67%
 SAFARI SAFARI
250,000₫ 750,000₫

SAFARI

250,000₫ 750,000₫

-63%
 SEATTLE SEATTLE
550,000₫ 1,501,000₫

SEATTLE

550,000₫ 1,501,000₫

-41%
 SERENE SERENE
320,000₫ 547,000₫

SERENE

320,000₫ 547,000₫

-68%
 STARCREST STARCREST
150,000₫ 476,000₫

STARCREST

150,000₫ 476,000₫

-71%
 SUEDE SUEDE
550,000₫ 1,891,000₫

SUEDE

550,000₫ 1,891,000₫

-81%
 SUNSET SUNSET
300,000₫ 1,563,000₫

SUNSET

300,000₫ 1,563,000₫

-63%
 TOOL TOOL
500,000₫ 1,360,000₫

TOOL

500,000₫ 1,360,000₫

-55%
 TRANSITION TRANSITION
700,000₫ 1,550,000₫

TRANSITION

700,000₫ 1,550,000₫

-63%
 TRAVERTINO SILVER TRAVERTINO SILVER
550,000₫ 1,492,000₫

TRAVERTINO SILVER

550,000₫ 1,492,000₫

-57%
 TREND TREND
800,000₫ 1,850,000₫

TREND

800,000₫ 1,850,000₫

-58%
 TREVERKTREND TREVERKTREND
900,000₫ 2,150,000₫

TREVERKTREND

900,000₫ 2,150,000₫

-61%
 VERSO VERSO
250,000₫ 647,000₫

VERSO

250,000₫ 647,000₫