CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GẠCH ỐP LÁT

-33%
 CALACATTA CALACATTA
700,000₫ 1,045,000₫

CALACATTA

700,000₫ 1,045,000₫

 MARBLE 2 MARBLE 2
430,000₫

MARBLE 2

430,000₫

-60%
 LIVORNO LIVORNO
200,000₫ 499,000₫

LIVORNO

200,000₫ 499,000₫

-54%
 ARENA AND CORE ARENA AND CORE
600,000₫ 1,300,000₫

ARENA AND CORE

600,000₫ 1,300,000₫

-25%
 ART ROCK ART ROCK
380,000₫ 510,000₫

ART ROCK

380,000₫ 510,000₫

-31%
 ONYX STONE ONYX STONE
250,000₫ 364,000₫

ONYX STONE

250,000₫ 364,000₫

-67%
 PERFECTION PERFECTION
20,000₫ 60,000₫

PERFECTION

20,000₫ 60,000₫

-42%
 REVERSO REVERSO
850,000₫ 1,460,000₫

REVERSO

850,000₫ 1,460,000₫

-33%
 SCURO SCURO
350,000₫ 523,000₫

SCURO

350,000₫ 523,000₫

-40%
 TUMBER WOOD TUMBER WOOD
250,000₫ 417,000₫

TUMBER WOOD

250,000₫ 417,000₫

-32%
 ROMANO ROMANO
250,000₫ 365,000₫

ROMANO

250,000₫ 365,000₫

-60%
 MILANO MILANO
200,000₫ 499,000₫

MILANO

200,000₫ 499,000₫

-46%
 MARK MARK
1,500,000₫ 2,755,000₫

MARK

1,500,000₫ 2,755,000₫

-67%
 FRAME FRAME
550,000₫ 1,680,000₫

FRAME

550,000₫ 1,680,000₫

-49%
 CASTLE CASTLE
350,000₫ 693,000₫

CASTLE

350,000₫ 693,000₫

-31%
 PIAVE PIAVE
900,000₫ 1,300,000₫

PIAVE

900,000₫ 1,300,000₫

-32%
 TREVERKMUST TREVERKMUST
1,500,000₫ 2,200,000₫

TREVERKMUST

1,500,000₫ 2,200,000₫

-30%
 TREVERKTREND TREVERKTREND
1,500,000₫ 2,150,000₫

TREVERKTREND

1,500,000₫ 2,150,000₫

-26%
 MAPIERRE MAPIERRE
1,400,000₫ 1,880,000₫

MAPIERRE

1,400,000₫ 1,880,000₫

-42%
 BRENTA BRENTA
1,400,000₫ 2,400,000₫

BRENTA

1,400,000₫ 2,400,000₫

-42%
 TRANSITION TRANSITION
900,000₫ 1,550,000₫

TRANSITION

900,000₫ 1,550,000₫

-35%
 TREND TREND
1,200,000₫ 1,850,000₫

TREND

1,200,000₫ 1,850,000₫

-47%
 ZERO DESGIN ZERO DESGIN
1,200,000₫ 2,271,000₫

ZERO DESGIN

1,200,000₫ 2,271,000₫

-44%
 MUSE MUSE
1,200,000₫ 2,150,000₫

MUSE

1,200,000₫ 2,150,000₫

-48%
 ETIC PRO ETIC PRO
1,200,000₫ 2,300,000₫

ETIC PRO

1,200,000₫ 2,300,000₫

-38%
 ONA ONA
1,100,000₫ 1,777,000₫

ONA

1,100,000₫ 1,777,000₫

-41%
 OLD OLD
1,100,000₫ 1,853,000₫

OLD

1,100,000₫ 1,853,000₫

-33%
 BALAU BALAU
1,000,000₫ 1,500,000₫

BALAU

1,000,000₫ 1,500,000₫

-31%
 CROTONE CROTONE
1,000,000₫ 1,450,000₫

CROTONE

1,000,000₫ 1,450,000₫

-33%
 CYPRESS CYPRESS
1,000,000₫ 1,500,000₫

CYPRESS

1,000,000₫ 1,500,000₫

-39%
 KUNI KUNI
950,000₫ 1,550,000₫

KUNI

950,000₫ 1,550,000₫

-33%
 BALZA BALZA
950,000₫ 1,425,000₫

BALZA

950,000₫ 1,425,000₫

-47%
 PIETRA PIETRA
900,000₫ 1,700,000₫

PIETRA

900,000₫ 1,700,000₫

-46%
 OCEAN OCEAN
900,000₫ 1,663,000₫

OCEAN

900,000₫ 1,663,000₫

-30%
 POWDER POWDER
900,000₫ 1,290,000₫

POWDER

900,000₫ 1,290,000₫

-48%
 UNDERGROUND UNDERGROUND
890,000₫ 1,700,000₫

UNDERGROUND

890,000₫ 1,700,000₫

-30%
 ROOM ROOM
250,000₫ 355,000₫

ROOM

250,000₫ 355,000₫

-36%
 TRESSANA TRESSANA
890,000₫ 1,400,000₫

TRESSANA

890,000₫ 1,400,000₫

-29%
 SLABS SLABS
890,000₫ 1,260,000₫

SLABS

890,000₫ 1,260,000₫

-29%
 SARDONYX SARDONYX
890,000₫ 1,260,000₫

SARDONYX

890,000₫ 1,260,000₫

-29%
 SNOW SNOW
620,000₫ 874,000₫

SNOW

620,000₫ 874,000₫

-29%
 LUGANO LUGANO
890,000₫ 1,260,000₫

LUGANO

890,000₫ 1,260,000₫

-44%
 DOREX DOREX
890,000₫ 1,596,000₫

DOREX

890,000₫ 1,596,000₫

-29%
 BUTAN BUTAN
890,000₫ 1,260,000₫

BUTAN

890,000₫ 1,260,000₫

-39%
 SEQUOIE SEQUOIE
850,000₫ 1,385,000₫

SEQUOIE

850,000₫ 1,385,000₫

-53%
 RHIN 1 RHIN 1
850,000₫ 1,824,000₫

RHIN 1

850,000₫ 1,824,000₫

-52%
 MADAGASCAR MADAGASCAR
790,000₫ 1,663,000₫

MADAGASCAR

790,000₫ 1,663,000₫

-23%
 APUANE APUANE
850,000₫ 1,100,000₫

APUANE

850,000₫ 1,100,000₫

-31%
 E_STREET ARCH E_STREET ARCH
830,000₫ 1,200,000₫

E_STREET ARCH

830,000₫ 1,200,000₫

-32%
 GROTTO GROTTO
820,000₫ 1,200,000₫

GROTTO

820,000₫ 1,200,000₫

-58%
 OROBIANCO OROBIANCO
800,000₫ 1,900,000₫

OROBIANCO

800,000₫ 1,900,000₫

-58%
 SUEDE SUEDE
790,000₫ 1,891,000₫

SUEDE

790,000₫ 1,891,000₫

-53%
 MIRAGE MIRAGE
790,000₫ 1,680,000₫

MIRAGE

790,000₫ 1,680,000₫

-53%
 IRISH IRISH
790,000₫ 1,680,000₫

IRISH

790,000₫ 1,680,000₫

-56%
 Groove Groove
790,000₫ 1,790,000₫

Groove

790,000₫ 1,790,000₫

-56%
 GESSO GESSO
790,000₫ 1,790,000₫

GESSO

790,000₫ 1,790,000₫

-34%
 BASALIKE BASALIKE
790,000₫ 1,200,000₫

BASALIKE

790,000₫ 1,200,000₫

-58%
 SUEDE SUEDE
790,000₫ 1,891,000₫

SUEDE

790,000₫ 1,891,000₫

-57%
 ROCHE ROCHE
790,000₫ 1,824,000₫

ROCHE

790,000₫ 1,824,000₫

-39%
 ZENITH ZENITH
750,000₫ 1,235,000₫

ZENITH

750,000₫ 1,235,000₫