CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THIẾT BỊ PHÒNG TẮM

-40%
 VÒI CHẬU RỬA GESSI 50313_031 VÒI CHẬU RỬA GESSI 50313_031
8,176,800₫ 13,628,000₫

VÒI CHẬU RỬA GESSI 50313_031

8,176,800₫ 13,628,000₫

-40%
 VÒI CHẬU BẾP GESSI 50201_031 VÒI CHẬU BẾP GESSI 50201_031
7,833,000₫ 13,055,000₫

VÒI CHẬU BẾP GESSI 50201_031

7,833,000₫ 13,055,000₫

-40%
 VÒI CHẬU BẾP GESSI 26023_149 VÒI CHẬU BẾP GESSI 26023_149
20,217,600₫ 33,696,000₫

VÒI CHẬU BẾP GESSI 26023_149

20,217,600₫ 33,696,000₫

-40%
 VÒI CHẬU BẾP GESSI 20577_149 VÒI CHẬU BẾP GESSI 20577_149
19,820,400₫ 33,034,000₫

VÒI CHẬU BẾP GESSI 20577_149

19,820,400₫ 33,034,000₫

-40%
 VÒI CHẬU BẾP GESSI 17114_031 VÒI CHẬU BẾP GESSI 17114_031
4,128,600₫ 6,881,000₫

VÒI CHẬU BẾP GESSI 17114_031

4,128,600₫ 6,881,000₫

-40%
 VÒI CHẬU RỬA CẢM ỨNG GESSI ISPA 41403_031 VÒI CHẬU RỬA CẢM ỨNG GESSI ISPA 41403_031
31,421,400₫ 52,369,000₫
-40%
 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38612_031 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38612_031
13,258,200₫ 22,097,000₫
-40%
 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ GẮN TƯỜNG V&B TVW10111111061 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ GẮN TƯỜNG V&B TVW10111111061
6,253,800₫ 10,423,000₫
-40%
 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ V&B CLASSIC TVW10110811061 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ V&B CLASSIC TVW10110811061
7,200,000₫ 12,000,000₫
-40%
 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN 1 CHỨC NĂNG GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38654_031 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN 1 CHỨC NĂNG GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38654_031
1,958,400₫ 3,264,000₫
-40%
 MẶT NẠ VÒI CẤP NƯỚC BỒN TẮM GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38613_031 MẶT NẠ VÒI CẤP NƯỚC BỒN TẮM GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38613_031
15,242,400₫ 25,404,000₫
-40%
 VÒI BỒN TẮM GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - VIA TORTONA 18613_031 VÒI BỒN TẮM GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - VIA TORTONA 18613_031
15,401,400₫ 25,669,000₫
-40%
 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN VÒI CẤP NƯỚC BỒN TẮM GESSI EMPORIO - VIA BAGUTTA 35813_031 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN VÒI CẤP NƯỚC BỒN TẮM GESSI EMPORIO - VIA BAGUTTA 35813_031
14,925,000₫ 24,875,000₫
-30%
 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN SEN GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - VIA SOLFERINO 49031_031 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN SEN GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - VIA SOLFERINO 49031_031
13,769,000₫ 19,670,000₫