ƯU ĐÃI GẠCH MIỀN NAM

-75%
 TRAVERTINE TRAVERTINE
150,000₫ 596,000₫

TRAVERTINE

150,000₫ 596,000₫

-63%
 TUNDRA TUNDRA
150,000₫ 406,000₫

TUNDRA

150,000₫ 406,000₫

-77%
 SATORY SATORY
150,000₫ 641,000₫

SATORY

150,000₫ 641,000₫

-67%
 OPUS OPUS
150,000₫ 448,000₫

OPUS

150,000₫ 448,000₫

-63%
 NEOSTONE NEOSTONE
150,000₫ 406,000₫

NEOSTONE

150,000₫ 406,000₫

-58%
 VIVO VIVO
150,000₫ 360,000₫

VIVO

150,000₫ 360,000₫

-59%
 ONYX STONE ONYX STONE
150,000₫ 364,000₫

ONYX STONE

150,000₫ 364,000₫

-68%
 STARCREST STARCREST
150,000₫ 476,000₫

STARCREST

150,000₫ 476,000₫

-30%
 ROOM ROOM
250,000₫ 355,000₫

ROOM

250,000₫ 355,000₫

-63%
 MEADOW MEADOW
150,000₫ 410,000₫

MEADOW

150,000₫ 410,000₫

-68%
 SOLITAIRE SOLITAIRE
150,000₫ 475,000₫

SOLITAIRE

150,000₫ 475,000₫

-52%
 NACARE NACARE
170,000₫ 354,000₫

NACARE

170,000₫ 354,000₫

-69%
 VICTORIA VICTORIA
170,000₫ 553,000₫

VICTORIA

170,000₫ 553,000₫

-76%
 RHIN 2 RHIN 2
170,000₫ 708,000₫

RHIN 2

170,000₫ 708,000₫

-68%
 PROTOFINO PROTOFINO
200,000₫ 616,000₫

PROTOFINO

200,000₫ 616,000₫

-70%
 MARVEL PRO MARVEL PRO
200,000₫ 670,000₫

MARVEL PRO

200,000₫ 670,000₫

-31%
 PIASENTINO PIASENTINO
430,000₫ 623,000₫

PIASENTINO

430,000₫ 623,000₫

-72%
 PRISMA PRISMA
200,000₫ 713,000₫

PRISMA

200,000₫ 713,000₫

-62%
 MIXED STONE MIXED STONE
250,000₫ 666,000₫

MIXED STONE

250,000₫ 666,000₫

-78%
 SHANON SHANON
250,000₫ 1,140,000₫

SHANON

250,000₫ 1,140,000₫

-62%
 MAYFAIR MAYFAIR
250,000₫ 650,000₫

MAYFAIR

250,000₫ 650,000₫

-37%
 SIDEWALK SIDEWALK
250,000₫ 399,000₫

SIDEWALK

250,000₫ 399,000₫

-87%
 NARA NARA
250,000₫ 1,891,000₫

NARA

250,000₫ 1,891,000₫

-34%
 TRAVERTINO TRAVERTINO
250,000₫ 379,000₫

TRAVERTINO

250,000₫ 379,000₫

-61%
 VERSO VERSO
250,000₫ 647,000₫

VERSO

250,000₫ 647,000₫

-67%
 SAFARI SAFARI
250,000₫ 750,000₫

SAFARI

250,000₫ 750,000₫

-32%
 ROMANO ROMANO
250,000₫ 365,000₫

ROMANO

250,000₫ 365,000₫

-44%
 UPTOWN UPTOWN
250,000₫ 450,000₫

UPTOWN

250,000₫ 450,000₫

-45%
 STONE STONE
290,000₫ 530,000₫

STONE

290,000₫ 530,000₫

-72%
 TERRAZZO TERRAZZO
300,000₫ 1,080,000₫

TERRAZZO

300,000₫ 1,080,000₫

-78%
 ROYAL ROYAL
300,000₫ 1,354,000₫

ROYAL

300,000₫ 1,354,000₫

-83%
 PACIFIC PACIFIC
300,000₫ 1,777,000₫

PACIFIC

300,000₫ 1,777,000₫

-71%
 TITAN TITAN
300,000₫ 1,045,000₫

TITAN

300,000₫ 1,045,000₫

-78%
 MONOLITH MONOLITH
300,000₫ 1,340,000₫

MONOLITH

300,000₫ 1,340,000₫

-79%
 SINTEX SINTEX
300,000₫ 1,400,000₫

SINTEX

300,000₫ 1,400,000₫

-82%
 NEOBASALT NEOBASALT
300,000₫ 1,663,000₫

NEOBASALT

300,000₫ 1,663,000₫

-82%
 NAPOLES NAPOLES
300,000₫ 1,663,000₫

NAPOLES

300,000₫ 1,663,000₫

-81%
 SUNSET SUNSET
300,000₫ 1,563,000₫

SUNSET

300,000₫ 1,563,000₫

-30%
 RIO RIO
301,000₫ 430,000₫

RIO

301,000₫ 430,000₫

-29%
 RHIN RHIN
310,000₫ 437,000₫

RHIN

310,000₫ 437,000₫

-41%
 SERENE SERENE
320,000₫ 547,000₫

SERENE

320,000₫ 547,000₫

-20%
 MATERA MATERA
495,200₫ 619,000₫

MATERA

495,200₫ 619,000₫

-24%
 TESS CEMENT TESS CEMENT
330,000₫ 435,000₫

TESS CEMENT

330,000₫ 435,000₫

-29%
 SOUL TRAVERTINE SOUL TRAVERTINE
330,000₫ 465,000₫

SOUL TRAVERTINE

330,000₫ 465,000₫

-82%
 SUBWAY SUBWAY
350,000₫ 1,986,000₫

SUBWAY

350,000₫ 1,986,000₫

-72%
 SINAI SINAI
350,000₫ 1,270,000₫

SINAI

350,000₫ 1,270,000₫

-65%
 TOULOUSE TOULOUSE
350,000₫ 990,000₫

TOULOUSE

350,000₫ 990,000₫

-65%
 OPAL OPAL
350,000₫ 998,000₫

OPAL

350,000₫ 998,000₫

-65%
 VINTAGE VINTAGE
350,000₫ 990,000₫

VINTAGE

350,000₫ 990,000₫

-65%
 MEMPHIS MEMPHIS
350,000₫ 990,000₫

MEMPHIS

350,000₫ 990,000₫